Training & Workshops

“Awareness is the greatest agent for change.” - Eckart Tolle 

Non Violent Communication Zutphen

Communicatie & Compassie

We are all hardwired to connect to others, it’s what gives purpose and meaning to our lives, and without it there is suffering” – Brene Brown.

Door verbinding, harmonie, compassie en geluk

Aangezien de mogelijkheid tot verbinding mijn grootste passie is, ben ik een groot deel van mijn leven bezig met mij te verdiepen en te ontwikkelen in communicatie.

Wat gaat er in mij om, wat gaat er in jou om, hoe kunnen we elkaar verstaan en hoe kunnen we ons leven nog mooier maken? Essentiële vragen die we onszelf en de ander kunnen stellen om een leven en een relatie, gezin, team, bedrijf, maatschappij, wereld te kunnen creëren waar harmonie, compassie en geluk ervaren wordt.

Trainingsmogelijkheden

Met veel plezier lever ik sinds 15 jaar groepstrainingen en workshops aan op maat. De dynamiek en de interactie binnen een groep maken het mogelijk om met nog meer plezier tot effectieve inzichten te komen. Uiteraard gebeurd dit in een setting waar veiligheid en respect voor elkaar de uitgangspunten zijn.

De afgelopen 13 jaar heb ik op Bonaire gewoond waar ik vanuit mijn eigen centrum trainingen en workshops gaf aan verschillende bedrijven, scholen en privé groepen.

In overleg kunnen we samen bekijken wat de wens van u, uw team of bedrijf is en of ik diegene ben die u daar in kan ondersteunen met eerder genoemde kennis en ervaring. Wanneer dat het geval is biedt ik u met veel plezier en passie training of workshop op maat aan.

Hieronder vind u meer informatie betreft de methoden waar ik gebruik van maak.

 

gelukskoffer

De Gelukskoffer

"Ieder Kind in zijn Kracht"

Geluk is voor 40% te beinvloeden door bewust gedrag. Kinderen kunnen leren waar zij gelukkig van worden en hoe geluk op te roepen is. Dit geeft kinderen innerlijke kracht en zelfvertrouwen, waardoor ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen geluk en dat van anderen. Het kind gaat een een-op-een of in een groepje van maximaal zes kinderen op 'ontdekkingsreis'.

In 6 sessies met verschillende thema's en bewezen interventies vanuit de positieve psychologie werken de kinderen aan de reisdoelen. Omdat ouders/verzorgers experts zijn van hun kinderen is er tevens een ouderbijeenkomst waarbij ouders inzichten en handvatten krijgen om hun kind tijdens en na de training zo goed mogelijk te begeleiden. |

Tarieven de Gelukskoffer
Intake gesprek, vrijblijvend (+/- 60 min) 25 euro
Groepstraining (6 sessies) (+/- 60 min) 200 euro

 

 
 
 
De Platina Regel Zuthpen

Non Violent Communication

What I want in my life is compassion, a flow between myself and others based on mutual giving from the heart.
- CNVC founder, Marshall B. Rosenberg, PhD

De meesten van ons hebben vanaf jongs af aan geleerd te vergelijken, te (ver) oordelen, te eisen en te denken in de termen van ‘goed’ en ‘fout’. We uiten onze gevoelens vaak in termen van wat anderen ons hebben aangedaan en hebben meestal moeite met te weten wat we echt willen en dit effectief te communiceren.|

Sinds 1960 leert Marshall Rosenberg mensen, ongeacht leeftijd, cultuur en geslacht, een effectievere manier van communiceren n.l.; geweldloze communicatie, compassionate communication of beter bekend als Non Violent Communication (NVC).

Een training geweldloze communicatie is gericht op helder uiten en begripvol luisteren. We gebruiken daarbij het model van geweldloze communicatie, waarmee we in 5 stappen makkelijker ruzies kunnen oplossen, onze behoeften leren uiten op een manier die effectiever is en kunnen horen wat de werkelijke behoeften zijn van de ander. Dit alles resulteert in betere persoonlijke en zakelijke relaties.

Voordelen:

 1. Het geeft structuur aan een gesprek zodat men het doel ervan in het oog kan houden, ook als daarbij emoties spelen.
 2. Het is eenvoudig (5 stappen) en het vraagt alleen de openheid om de behoeften van jezelf en de ander even belangrijk te vinden.
 3. Door respect te geven vergroot men de kans dat men ook respect terugkrijgt.
 4. Het geeft de kans om te leren hoe we win-win kunnen creëren.

Geweldloze communicatie is geschikt voor het persoonlijke leven en voor de zakelijke omgeving. Ook bij schriftelijke communicatie, bijvoorbeeld in situaties waar weerstand van de doelgroep mag worden verwacht. Men kan met geweldloze communicatie helderheid geven en respect bewaren.

Tarieven Non Violent Communicatie
Intake gesprek, vrijblijvend (+/- 60 min) 25 euro
Workshop (4 sessies) (+/- 120 min)  195 euro

 

 
 
 
the work

The Work

As long as we believe our thoughts, there will always be war.
- Byron Katie

The Work van Byron Katie is een manier om de gedachten die stress veroorzaken te onderzoeken. Het is een manier om vrede met jezelf en de rest van de wereld te vinden.

We ervaren alleen stress wanneer we een gedachte geloven die in strijd is met ‘wat is’. Als je de realiteit anders wilt hebben dan zij is, dan kun je net zo goed een kat leren blaffen. Willen dat de realiteit anders is dan zij is, is hopeloos.

En toch, wanneer je goed oplet, zul je merken dat je dit soort gedachten tientallen keren per dag gelooft. ‘Mensen zouden aardiger moeten zijn.’ ‘Kinderen zouden zich beter moeten gedragen.’ Collega’s zouden meer moeten samenwerken’. Als je vindt dat dit deprimerend klinkt dan heb je gelijk. Alle stress en strijd die we ervaren wordt veroorzaakt door te strijden tegen ‘wat is’.

Sinds 1986 heeft Byron Katie the Work geïntroduceerd bij miljoenen mensen over de hele wereld. Met The Work, een onderzoek bestaande uit 4 eenvoudige vragen, laat zij zien dat de realiteit altijd vriendelijker is dan je eigen gedachten over een situatie, de ander of jezelf. En dat geeft compassie, vrijheid en rust.

Voordelen:

 1. Het is verbazingwekkend eenvoudig.
 2. Het is toegankelijk voor mensen van elke leeftijd en achtergronden.
 3. Het vraagt niets meer dan een pen en papier en een open geest
Tarieven
Intake gesprek, vrijblijvend (+/- 60 min) 25 euro
Workshop (4 sessies) (+/- 120 min) 195 euro

 

 
 
 
De Platina Regel

De Platina Regel

Treat others in the way they like to be treated. - de Platina Regel, Alessandra en O’Connor

Conflicten op het werk, verwijdering tussen partners, minder verkopen dan verwacht of kinderen die maar niet willen luisteren? Wat hebben deze situaties met elkaar gemeen? Aan de inhoud van de boodschap lijkt het vaak niet te liggen. Waar mensen communiceren spelen verschillen in persoonlijkheid en informatie verwerking een grotere rol dan we vermoeden. Willen we de weg vinden naar daadwerkelijk goede relaties met collega’s, klanten, kinderen en partners dan is er een optie: leren hoe we de communicatiestijl van de ander kunnen ‘lezen’ en andermans ‘taal’ kunnen spreken.
De vier persoonlijkheidstypen en bijbehorende stijlen worden besproken; het regisserende-, het sociale-, het helpende en het analyserende type.
Met behulp van een test kan je je eigen type bepalen en binnen de trainingen wordt gewerkt aan ervaring met de verschillende manieren van communiceren om betere resultaten te bereiken, zowel op werk als in privé.

Voordelen:

 1. De Platina Regel kenmerkt zich enerzijds door zijn eenvoud, anderzijds door zijn effectiviteit.
 2. Ook is het een prachtig middel voor een team om zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.
 3. De Platina regel biedt stof tot nadenken en creëert in teamgesprekken veel begrip en meer afstemming.
 4. Binnen de training wordt vaak veel plezier ervaren door de her- en erkenning van eigen communicatie stijl en die van de anderen.
Tarieven
Intake gesprek, vrijblijvend (+/- 60 min) 25 euro
Workshop (4 sessies) (+/- 120 min) 195 euro